Menu Icon
Organic waste Icon

Що приймається?

  • харчові відходи;
  • продукти життєдіяльності тварин.

Чому не варто викидати?

Під час розкладання органічних відходів виділяються вуглекислий та метановий гази, які негативно впливають на атмосферу, пошкоджують озоновий шар та здатні спричинити зміни у кліматі. Крім того, під час гниття поширюються шкідливі мікроби, які здатні спричинити інфекційні захворювання.

Як переробляється?

Внаслідок переробки органічних відходів можна отримати біопаливо, газ, та біодобавки до кормів у тваринництві, птахівництві та рибному господарстві. Добрива, що отримують після рециклінгу органіки, позитивно впливають на стан грунтів та їх родючість, а також дозволяють значно знизити використання пестицидів.